สมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบ MENU

หน้าหลัก| วิธีการสมัคร HUC99| วิธีการชำระเงิน| กฎหารเดิมพัน| คำถามที่พบบ่อย| ติดต่อ HUC99

กฎหารเดิมพัน

วิธีการสมัคร วิธีการชำระเงิน กฎหารเดิมพัน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อเรา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

1 การลงทะเบียนและข้อตกลงที่จะใช้บริการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ HUC99 คุณรับรองว่าคุณมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและได้รับทราบเงื่อนไข อ่านทำความเข้าใจและปฏิบัติตาม "ข้อกำหนดในการให้บริการ" เหล่านี้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากคุณไม่ประสงค์จะยอมรับข้อตกลงและเง
ื่อนไขต่อไปนี้คุณจะต้องไม่ลงทะเบียนหรือเปิดบัญชีกับเราและคุณจะไม่สามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์และเกมที่เรามีให้บริการและนำเสนอได้
2 ข้อมูลทั้งหมด การลงทะเบียนบนเว็บไซต์และการใช้บริการใดๆ ที่นำเสนอโดย HUC99 จะเป็นไปตาม "ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป
3 HUC99 ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การแก้ไขดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ได้รับการตีพิมพ์ในส่วน "ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป" ของเว็บไซต์ HUC99 ผู้เล่นจึงควรทบทวนข้อกำหนดในการให้บริการทั่วไปเป็นประจำ การใช้งานบริการใดๆ ของเว็บไซต์ที่ต่อเนื่องหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปแล้วจะถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงดังกล่าว
4 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ถือว่าสมบูรณ์และเป็นเอกฉันท์ระหว่างผู้ใช้กับ HUC99
5 หากมีความขัดแย้งใดๆ ระหว่างบทบัญญัติของข้อตกลงนี้กับบทบัญญัติใดๆ ในเว็บไซต์ของ HUC99 บทบัญญัติที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับกับข้อตกลงนั้นๆ
6 เราขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ผู้เล่นรายใดนำหลักฐานการยืนยันตัวตนและอายุมาให้เราเพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลก่อนที่ผู้เล่นจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมหรือนำไปใช้ในโปรดักส์ใดๆของ HUC99
7 ผู้เล่นต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและยินยอมที่จะชำระค่าธรรมเนียมต่างๆหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดรายงานและจ่ายภาษีทั้งหมดตามที่กฎหมายบังคับใช้ในขณะที่ใช้บริการใดๆของ HUC99

เงื่อนไขการใช้งาน

1 หากมีข้อโต้แย้งใด ๆ เกี่ยวกับบัญชีของผู้เล่น HUC99 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีผู้เล่นจนกว่าจะมีการแก้ปัญหาแล้ว หากผู้เล่นประสงค์จะรายงานข้อพิพาทใด ๆ ต้องทำเป็นหนังสือและต้องระบุวันเวลาและรายละเอียดของข้อพิพาท ในการยื่นข้อพิพาทโดยต้องส่งไปที่
2 HUC99 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ใดๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ยอดคงเหลือหรือเครดิตที่เหลืออยู่ในบัญชีในขณะที่มีการระงับหรือการยกเลิกดังกล่าวจะได้รับการคืนให้กับเจ้าของบัญชี ผ่านทางวิธีการชำระเงินที่กำหนดโดย HUC99 นอกจากนี้ HUC99 ยังสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกโมฆะเงินรางวัลใดๆ และทำการริบคืนยอดเงินหรือการชนะหรือสิทธิอื่นๆ ของบัญชีผู้เล่น ในโปรดักส์ทั้งหมดที่มีให้โดยแบรนด์ HUC99
3 ผู้เล่นแต่ละคนต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเอง ผู้เล่น HUC99 แต่ละท่านจะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นหรือบุคคลที่สาม โดยไม่มีข้อจำกัด ถึงผู้เยาว์ใดๆ จากการใช้หรือนำมาใช้ใหม่ บัญชี HUC99 ของตนจากการเข้าถึงหรือการใช้วัสดุหรือข้อมูลใด ๆ จากเว็บไซต์ HUC99 รวมทั้งจากการรับรางวัลใด ๆ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อการเดิมพันหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นเองหรือเกิดขึ้นจากบุคคลที่สามในบัญชี HUC99 ของผู้เล่นเอง

การเดิมพัน

1 เงินเดิมพันขั้นต่ำ จะนำมาใช้ในข้อนี้ จำนวนเงินจะขึ้นอยู่กับเกมที่ทำการวางเดิมพัน
2 การเล่นเกมอัตโนมัติ หรือการจัดการซอฟต์แวร์ หรือการปลอมแปลง หรือการเล่นเกมออโต้ หรือ ดัดแปลงใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่ท่านใช้เชื่อมต่อเพื่อใช้บริการของเราหรือข้อมูลบัญชีของผู้เล่นใด ๆ เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัดและอาจส่งผลให้การเป็นสมาชิกของผู้เล่นที่กระทำผิดนั้นสิ้นสุดลง ถูกลบบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด HUC99 จะทำการยกเลิกหรือริบของรางวัลและเงินฝากรวมถึงการฟ้องคดีแพ่งและทางอาญาต่อผู้กระทำผิด เพราะเมื่อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้แล้ว นั่นหมายถึงว่าผู้เล่นได้ยอมรับว่า HUC99 มีสิทธิ์โดยสมบูรณ์และไม่ติดขัดโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ HUC99 ในการยกเลิกบัญชีผู้เล่นใดๆ
3 เมื่อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป ผู้เล่นต้องระงับการใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ นอกจากนี้เมื่อผู้เล่นตระหนักถึงความไม่สมบูรณ์ของข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปผู้เล่นต้องแจ้งให้ทาง HUC99 ทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร หากผู้เล่นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้ข้อนี้ HUC99 จะเรียกเก็บค่าชดเชยเต็มจำนวนสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการแก้ไขซอฟต์แวร์ที่อาจเกิดขึ้นจากการละเลยหรือการดำเนินการของผู้เล่นในการใช้ประโยชน์จากความไม่สมบูรณ์ดังกล่าว
4 ผู้เล่นยอมรับว่า HUC99 ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียอันเป็นผลมาจากการปลอมแปลงหรือการเข้าถึงหรือการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์หรือบัญชีของผู้เล่นโดยการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปนี้ ความพยายามใดๆ โดยผู้เล่นใดๆ ที่จะเข้าถึงระบบของเว็บไซต์หรือบัญชีของผู้เล่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบั

เงินรางวัลและเงินโบนัส

1 ก่อนที่จะมีการถอนเงินหรืออนุมัติการถอนเงินใดๆ
2 ขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้ผู้เล่นส่งข้อมูลที่จำเป็น เช่น หลักฐานการยืนยันตัวตน หนังสือเดินทาง หน้าสมุดธนาคาร รายการบัญชีธนาคารล่าสุดหรือเอกสารอื่นๆ HUC99 นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราว่าเห็นสมควร หากผู้เล่นไม่ปฏิบัติตามคำขอด้านความปลอดภัยใดๆ HUC99 ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการชนะใดๆ ในบัญชีของผู้เล่น
3 เงินรางวัลจะถูกเพิ่มเข้าไปในบัญชีของผู้เล่นนั้นตามความเหมาะสม การอัพเดตบัญชีผู้เล่นเหล่านี้ไม่ใช่ "หลักฐานการชนะ" หรืออาจหมายถึงเงินที่โอน (หัก) จากบัญชีของคุณ หากมีการตรวจสอบอย่างละเอียดว่ามีหลักฐานการทุจริต HUC99 ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการชนะบางส่วนและดำเนินการตามความเหมาะสมกับบัญชีของผู้เล่นใดๆ ก็ตาม
4 เงินโบนัสหมายถึง เสมือนเงินจริงในการเดิมพันที่มอบให้กับผู้เล่นจากโปรโมชั่น ผู้เล่นจะไม่สามารถถอนเงินดังกล่าวได้ทันทีหลังจากได้รับรางวัลแล้ว ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโบนัสที่แตกต่างกันออกไปที่มีการบังคับใช้นั้นๆ เพราะฉะนั้นผู้เล่นควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนๆของโบนัสในแต่ละโปรโมชั่นให้ละเอียดถี่ถ้วน
5 เงินโบนัสสามารถแปลงเป็นเงินจริงและถอนออกได้ หลังจากที่ผู้เล่นมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จำเป็นในโปรโมชั่นนั้นๆแล้ว
6 การหมุนเวียนทั้งหมดที่เกิดจากเงินโบนัสใดๆ จะไม่นับรวมกับโปรโมชั่นการคืนเงินเดิมพันหรือเงินคืนใดๆที่มีการเสนอให้
Copyright © HUC99 Casino . All rights reserved